Reference

Naše výrobky používají zatím hlavně česká mužstva od krajských klubů po extraligu.

Výrobky hojně vyvážíme také do Polska a Německa.